Medlemstype Pris
Medlem med blad 500,00 Til Innmelding
Medlem uten blad 300,00 Til Innmelding
Familiemedlem 150,00 Til Innmelding